ตลาดของฉัน

ซีรีส์ระบบคู่ประหยัด

ซีรีส์ระบบคู่ประหยัด

single Carriage พร้อมระบบคู่เครื่องถักแบบพกพาคอมพิวเตอร์นี้ใช้เทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อให้บรรลุรูปแบบของ Knit, การถ่ายโอน, Tuck, PEINTEL, Intarsia, Jacquard, รูปร่างที่ชัดเ...
top